کنگره سلامت باروری- پیام دبیر همایش
پیام دبیر کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/18 | 
با سلام و احترام

گذر سالم از دوران مختلف زندگی از جمله کودکی، نوجوانی، باروری، بارداری، میانسالی، یائسگی و سالمندی نیازمند همراهی، مشاوره و آموزش به هتگام، کافی و موثر توسط کارشناسان و متخصصین مرتبط از جمله ماماها، مشاورین مامایی ، متخصصین سلامت باروری - جنسی و همچنین متخصصین زنان و مامایی و روانپزشکان و روانشناسان است .حرفه کهن مامایی و حرفه نوین مشاوره در مامایی، حرفه های آمیخته با چالش های مرتبط با حفظ و ارتقا سلامت  باروری و جنسی زنان، کودکان و حتی مردان هستند که می توانند در این مسیر موثرترین باشند. پیرو استقبال محققین و متخصصین حاضردر سمینارهای برگزار شده سالهای 95 تا 97 و ارائه نتایج سودمند مطالعات، ضرورت یافت مجدد فرصتی برای باز اندیشی و هم اندیشی همکاران این حرفه ها و متخصین سایر رشته های مرتبط با سلامت باروری فراهم آوریم تا مسیر تحقق آرمان " جهانی سالمتر برای زنان، فرزندان و خانواده " تسهیل و تسریع شود.
 

 دبیر علمی کنگره : دکتر طیبه ضیائی                                                                                دبیر اجرایی کنگره : دکتر صدیقه مقسمی
نشانی مطلب در وبگاه کنگره سلامت باروری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=189.18671.47017.fa
برگشت به اصل مطلب