کنگره سلامت باروری- تاریخ های مهم
تاریخ های مهم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/18 | 

-           پایان مهلت ارسال مقالات : 1398/5/5

-           پاسخ نظر کمیته علمی به نویسندگان : 1398/5/20

-           پایان مهلت ارسال مقالات اصلاح شده : 1398/6/15

-           اعلام نتایج نهایی مقالات پذیرفته شده در سایت کنگره : 1398/6/31

-           تاریخ برگزاری کنگره : 22تا 23 آبان ماه سال 98 
نشانی مطلب در وبگاه کنگره سلامت باروری:
http://goums.ac.ir/find.php?item=189.18676.47023.fa
برگشت به اصل مطلب